به نام خدا

 

به سیستم ثبت نام الکترونیکی متقاضیان اشتغال و نیروی کار

معاونت مشارکت های سازمان بهزیستی استان یزد

.خوش آمدید

 

هرگونه سوال فنی را با ایمیل

info@swo.ir

.در میان بگذارید